Styrelse 2023

Styrelsen för Grumlans fiskevårdsförening

Ordförande:  Bo Fransson, Hultaby Gård, 574 94 Vetlanda tel 070 664 33 44, bo.fransson@gmail.com
Sekreterare: Elin Rosander, Drakulla Gård, 570 13 Myresjö tel 070 606 42 01, elin@drakulla.se
Kassör: Lennart Samefors, Slättsnärle, 57492 Vetlanda tel 070 592 13 82, lennart.samefors@gmail.com
Ledamot: Anders Grennborg, Gettinge Gård, 574 92 Vetlanda tel 070 509 99 37, anders.grennborg@outlook.com
Ledamot:  Sven Ytterell, Kråkegårdsvägen 4, 574 39 Vetlanda, tel 070 990 42 94, sven.ytterell@gmail.com

Suppleanter:

Katarina Bodén , Hällinge Gård, 574 94 Vetlanda tel 070 348 20 01, katarina@hallingegard.com

Simom Wahlström, Stora Snärle 12, 574 92 Vetlanda tel 073 140 41 49 swahl89@gmail.com