Snart går vi in i fiskesäsongen 2024

Fiskesäsongen 2023 börjar närma sig sitt slut. Säsongen har fiskemässigt varit bra och antal försålda fiskekort har ökat något jämfört med tidigare år. Vi konstaterar att bytet av digitala kort till iFISKE var lyckat. Under 2023 har mer än 65 % köpt sitt fiskekort över iFISKE.

Isen har nu lagt sig över hela Grumlan men på grund av det tidiga snötäcket är isen ganska tunn- 10cm på vissa ställen. I delar av Emåns strömfåra är isen betydligt tunnare och om ni tänker gå ut på isen så gäller försiktighet och uppmärksamhet. Vi hoppas på ett fortsatt stabilt och kyligt väder och att vinterfisket kan komma igång. Det gäller dock att vara försiktig och tänka sig för.

Vi har nu under 2 år planerat bygga ett par nya fiskevasar/risvasar och hoppas kunna genomföra det under denna vinter. Avsikten är också att märka ut befintliga vasar med synliga bojar samt på hemsidan ange koordinaterna till vasarna.

De analoga fiskekorten kommer att ligga ute till försäljning om någon vecka på våra vanliga försäljningsställen. Ett årsfiskekort för 400 kr är en bra julklapp och krydda den gärna med ett gästkort för endast 100 kr så kan du bjuda med en familjemedlem eller god vän.

Fr.o.m. 1 januari 2024 gäller ett antal nya regler för fisket. Förändringarna utgår från genomfört provfiske under 2022 och de förslag som Länsstyrelsen föreslagit. Länsstyrelsen pekar bl.a. på att en effektiv fisketillsyn är viktig för en hög regelefterlevnad som gynnar alla som köper sitt fiskekort. Grumlans fvo har under 2023 förstärkt fisketillsynen vilket gett en positiv effekt bland fiskekortsköparna. Fångststatistik är ett värdefullt instrument för att få veta hur det ser i sjön. Möjlighet finns att ange det för er som köper fiskekort genom iFISKE. Vi jobbar vidare med en särskild grupp som rapporterar sin fiskefångst och avser att även kunna utveckla en enkel fångstrapportering på vår hemsida.

Från den 1 januari 2024 inför vi fångstbegränsning och fönsteruttag för gös och gädda.. Grunden är enkelt att vi vill ha kvar stora fiskar för framtida rekrytering. Om vi kan behålla stora fiskar så ökar möjligheten till ett välmående och god tillväxt på snabbväxande individer. Fångstbegränsningen innebär att högst 3 gösar och 3 gäddor får tas upp per fiskekortsköpare och dag. Kanske ingen vanlighet med 3 fiskar men det är en ny regel som skall efterlevas. Tillsyn av detta sker genom våra fisketillsynspersoner.

Från den 1 januari 2024 införs även ett s.k. fönsteruttag för gös och gädda. För gös gäller att fiskar under 50 cm och fiskar över 70 cm inte får tas upp alternativt måste återsläppas. Det innebär att gösar mellan 50 cm upp till 70 cm är lovliga att tas upp. Gösen blir vanligtvis könsmogen vid 40-45 cm och en gös på 70 cm kanske är upp mot 10 år och väger ca 4-5 kg. Samma regel gäller för gädda med ett minimått på 50 cm och ett maximimått på 90 cm. En gädda på 50 cm väger ofta inte mer än 700 -800 gr och en gädda på 90 cm väger normalt ca 5 kg. Skälet till vårt beslut är att stora fiskar skall få möjlighet att reproducera sig för ett framtida bättre bestånd och små fiskar finns ingen anledning att ta upp.

Grumlans fvo är en ideell förening där fiskevattenägarna beslutat att upplåta sitt fiske till allmänheten genom köp av fiskekort. Det bör noteras att arbetet bedrivs ideellt och vår uppgift är att bedriva en god fiske- och vattenvård i vårt fiskevårdsområde. Genom långsiktiga och hållbara fiskevårdsinsatser bidra till att Grumlan med delar av Emån blir en attraktiv del för boende kring sjön, kommuninvånare och besökare.

Vi har ambitionen att under 2024 ta fram en ny hemsida för Grumlans fvo. Ni får gärna ha synpunkter vad ni önskar av vår hemsida och gärna ha synpunkter på fiskevårdande åtgärder i vårt fiskevatten. Ni hittar våra adresser och mailadresser på hemsidan.

Vi hoppas på ett bra fiske under 2024. Eftersom vi har årskort så köp ditt fiskekort tidigt så får du möjlighet till fler fiskedagar under året.