Fiskesäsongen 2023.

Vi går nu in i ett nytt fiskeår med ett antal nyheter. Under hösten anslöt vi oss till iFiske (www.ifiske.se) som ny internetleverantör av fiskekort. SportFiskarna internetförsäljning (fiskekort.se) upphör med sin verksamhet vid årskiftet. För köp av digitala fiskekort så ladda ner iFiskes app. Där hittar du information om Grumlans fvo och köp av fiskekort. Du kan även fortsättningsvis köpa fiskekort på ett antal försäljningsställen i kommunen som du hittar på hemsidan.

I augusti månad genomförde vi ett stort provfiske i Grumlan. Provfisket har genomförts tillsammans med Njudungs Energi och Vetlanda kommun. Provfisket genomfördes av Emåförbundet. Provfisket genomfördes med 40 bottensatta nät och 6 pelagiska nät (flytnät) enligt en standardiserad metod. Tidigare provfiske har skett 1997,1999,2003,1998 och 2015. Provfiskeresultatet har skickats till Länsstyrelsen som kommer att skriva en rapport med analys och ev behov av åtgärder. Vi räknar med att få rapporten under februari-mars. Totalt togs upp 1730 fiskar där abborre stod för ca 60% och mört ca 25 % . Det verkar även vara ett bra gösbestånd med 68 gösar fångade i näten. Den ekologiska statusen i sjön bedöms som god. Vi får återkomma när Länsstyrelsens rapport och analys är klar.

Vattennivån har varierat i sjön med ett lågt vattenstånd under augusti-oktober. Under vintern har det återgått till normalt.

Vi har under tre år planerat för byggande av en eller två nya fiskevasar. Vi behöver ha en istjocklek på 15-20 cm för att känna oss säkra att kunna gå ut med material, motorsågar och fyrhjuling. Hoppas vi får en köldknäpp i februari

Isen lade sig i mitten av december och strax innan nyår var istjockleken ca 10-12 cm. Grumlan kan dock vara lite osäker eftersom Emån går igenom Grumlan. Det är därför viktigt att ha koll på istjockleken och då i synnerhet vid utloppet av Emån utmed Hultabyviken och inloppet vid Lillsjön ner mot Mela kvarn.

Förra året köpte vi in två nya båtar för uthyrning (HR390). Båtarna hyrs ut genom Östanå Camping och ligger förtöjda på bryggan nedanför campingen. Båtarna kan hyras för halvdag eller heldag. För er som inte har en egen båt är detta en perfekt möjlighet att komma ut på Grumlan. Det är dock roddbåtar såvida ni inte har en egen elmotor.

Vi hoppas du får ett bra fiske i Grumlan under 2023. Vi uppskattar även att du gör en fångstrapportering. Köper du digitalt fiskekort kan du gör det i iFiskes app och annars kan du skicka ett mail till kontaktpersoner i föreningen. När analysen om provfisket är klart återkommer vi om resultatet och förslagen till fiskevårdande åtgärder.

Har du synpunkter, förslag till åtgärder eller frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen. Du hittar oss på hemsidan under fliken ”om oss”.

s”.