Fiska i Grumlan

I Grumlans fiskevårdsområde ingår sjön Grumlan, Emån upp nedströmsströms fram till Norrasjön (även södra viken i Norrasjön ingår i fiskevårdsområdet), Emån nedströms fram till Mela kvarn. Emån nedströms fram till Flugebyvägen ingår i fiskevårdsområdet men denna del är utarrenderad till Vetlanda Sportfiskeklubb. Totalarealen är ca 480 ha.

De fiskearter som utmärker fiskevårdsområdet är gös, gädda och abborre. Området har även bestånd av mört, braxen, sarv, sik samt öring (Emåöring).

Grumlans Fvo äger ett antal båtar för uthyrning. Båtuthyrning sker genom Östanå Camping, Under 2022 inköptes 2 nya HR390-båtar. Kostnaden för uthyrning är 300 kr för en heldag och 200 kr för en halvdag.

För att fiska i Grumlans fiskevårdsområde krävs att du har köpt fiskekort. Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis. I fiskekortet kan du meta, fiska med drag eller kastspö samt under vintertid angelfiska med max 10 angeldon eller pimpla. Fisket övervakas av fisketillsynspersoner utsedda av Länstyrelsen.

På hemsidan här finner du förutom information även bilder, kartor och djupkarta som du kan ha nytta av när du planerar din fisketur.

Lycka till med fisket önskar styrelsen för Grumlans FVO.